2021 Dr. NEJAT F. ECZACIBAŞI TIP ÖDÜLLERİ

Eczacıbaşı Topluluğu, kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın, tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1959 yılında başlattığı “bilime katkı, başarıya ödül” geleneğini “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri” ile sürdürüyor.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri iki yılda bir veriliyor. Bugüne kadar 34 Tıp Bilim Ödülü, 43 Tıp Teşvik Ödülü, 17 Tıp Öğrencileri Proje Ödülü verilirken, 178 çalışma Bilimsel Araştırma Destek Ödülleri kapsamında başarıyla tamamlandı.

TIP BİLİM ÖDÜLÜ

Tıp Bilim Ödülü, bilime evrensel düzeyde katkıda bulunan bilim insanlarına verilmektedir.

Başvuru Koşulları
 1. Başvurularda aday olma gerekçeleri açıkça ve detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
 2. Adayların herhangi bir yaşta ve akademik dönemin herhangi bir aşamasında bulunmaları koşulu aranmaz.
 3. Araştırma veya çalışma grubu olarak aday olunamaz.
 4. Adayların aynı yılda düzenlenen başka bir bilimsel ödüle ilişkin adaylık başvurusunda bulunmamış veya aday gösterilmemiş olmaları tercih edilmektedir.
 5. Sadece Türk vatandaşları ve sağ olan kişiler ödüle aday olabilir.
 6. Geçmişte Eczacıbaşı Tıp Bilim Ödülü kazananlar ve Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleri aday olamaz.
 7. Bilimsel değerlendirmelerde adayların uluslararası kabul görmüş indekslerde yer alan dergilerde yayımlanmış makaleleri, yayınlarına yapılan atıf sayıları ve bilimsel kimliğini kanıtlayan tüm veriler göz önünde bulundurulur.
Başvurularda Sunulacak Belgeler
 1. Adayların ulusal ve uluslararası yayınları ile katıldığı bilimsel toplantılardaki sunumlarının listesi.
 2. Yoğunlaştığı alanlardaki yayın örnekleri.
 3. Bilimsel kimliğin değerlendirilmesinde göz önüne alınabilecek diğer veriler.
 4. Birden fazla araştırmacı adıyla yayımlanmış tek bir yayının sunulması durumunda, adayın çalışmanın yöneticisi ve baş sorumlusu olduğu, çalışmada yer alan diğer bilim insanlarının imzalı onaylarıyla belgelenmelidir.
 5. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalı, ekinde imza alınması gereken belgelerin orijinalleriyle son başvuru tarihini geçmeyecek şekilde gönderilmelidir. Diğer belgelerin tümü başvuru sitesinde talep edilen formatta www.eczacibasitipodulleri.com sitesine yüklenmelidir.

TIP TEŞVİK ÖDÜLÜ

Tıp Teşvik Ödülü, çalışmalarıyla, bilime evrensel düzeyde katkılarıyla gelecek vadettiğini göstermiş, ödül başvurusunun son tarihinde 40 yaşını doldurmamış bilim insanlarına verilmektedir.

Başvuru Koşulları
 1. Başvurularda aday olma gerekçeleri açıkça ve detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
 2. Adayların 40 yaşını doldurmamış olmaları aranmaktadır.
 3. Araştırma veya çalışma grubu olarak aday olunamaz.
 4. Adayların aynı yılda düzenlenen başka bir bilimsel ödüle ilişkin adaylık başvurusunda bulunmamış veya aday gösterilmemiş olmaları tercih edilmektedir.
 5. Sadece Türk vatandaşları ve sağ olan kişiler ödüle aday olabilir.
 6. Geçmişte Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü kazananlar, Bilimsel Değerlendirme Kurulu üyeleri aday olamaz.
 7. Bilimsel değerlendirmelerde adayların uluslararası kabul görmüş indekslerde yer alan dergilerde yayımlanmış makaleleri, yayınlarına yapılan atıf sayıları ve bilimsel kimliğini kanıtlayan tüm veriler göz önünde bulundurulur.
Başvurularda Sunulacak Belgeler
 1. Adayların ulusal ve uluslararası yayınları ile katıldığı bilimsel toplantılardaki sunumlarının listesi.
 2. Yoğunlaştığı alanlardaki yayın örnekleri.
 3. Bilimsel kimliğin değerlendirilmesinde göz önüne alınabilecek diğer veriler.
 4. Birden fazla araştırmacı adıyla yayımlanmış tek bir yayının sunulması durumunda, adayın çalışmanın yöneticisi ve baş sorumlusu olduğu, çalışmada yer alan diğer araştırmacıların imzalı onaylarıyla belgelenmelidir.
 5. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalı, ekinde imza alınması gereken belgelerin orijinalleriyle son başvuru tarihini geçmeyecek şekilde gönderilmelidir. Diğer belgelerin tümü başvuru sitesinde talep edilen formatta www.eczacibasitipodulleri.com sitesine yüklenmelidir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEK ÖDÜLÜ

Ülkemizde tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, bu alanlarda bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacıların projeleri desteklenerek ödüllendirilmektedir.

Başvuru Koşulları
 1. Çalışma konusu sınırlandırılmamıştır. Bilimsel Değerlendirme Kurulu, Türkiye'de tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine en fazla katkıda bulunacak özellikleri taşıyan araştırma projelerine öncelik verir.
 2. Çalışmalar, en geç 18 ay içinde bitirilerek elde edilen sonuçlar değerlendirilmek üzere bir raporla Bilimsel Değerlendirme Kurulu’na iletilir.
 3. Desteklenen çalışmaların sonuçları tümüyle araştırmacılara aittir. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı bu konuda hiçbir hak ileri sürmez. Ancak araştırmacılar çalışmalarını yayımladıklarında, araştırmanın Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri (İngilizce yayımlanması durumunda Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Medical Awards) tarafından desteklendiğini belirtmelidirler.
 4. Adaylar, Türk vatandaşı olmalıdır.
Başvurularda Sunulacak Belgeler
 1. Proje giderlerinin bir bölümünün veya tümünün döviz cinsinden sunulması halinde bunların güncel kur üzerinden TL karşılıkları projede yer almalı, araştırma projesinin toplam bütçesi, KDV tutarı eklenerek TL olarak ayrıca belirtilmelidir.
 2. Demirbaş niteliğindeki malzeme ve araç-gereçlerin giderleri karşılanmamaktadır. Bunun dışında kalan zorunlu giderlerin proforma ve listesi eklenmelidir.
 3. Araştırılması planlanan konunun amacı, bilimsel dayanağı, ayrıntılı çalışma planı ve takvimi belirtilmelidir.
 4. Proje yürütücüsü ve sorumlusu, araştırmanın yapılacağı kurumun yöneticisi değilse, sorumlu yöneticiden (üniversitelerde ana bilim/bilim dalı başkanı, enstitü müdürü, hastanelerde başhekim/şef) çalışmanın kendi bölümlerinde yapılmasına ve gerekli personel ile demirbaşın kullanılmasına izin verildiği belgelenmelidir. Projede yer alan tüm araştırmacıların özgeçmişleri ve yayımlanmış çalışmalarının listesi eklenmelidir.
 5. İnsan üzerinde yapılması planlanan araştırmalarda yerel ve ulusal ilgili etik kurullardan onay yazısı alınmalı, yazının aslı adaylık başvuru formuna ve dijital kopyası elektronik başvuru dosyasına eklenmelidir.
 6. Hayvanlar üzerinde yapılması planlanan araştırmalarda yerel Hayvan Etiği Kurulu’ndan onay yazısı alınmalı, yazının aslı adaylık başvuru formuna ve dijital kopyası elektronik başvuru dosyasına eklenmelidir. İnsan ve hayvan etiği kurullarından alınacak onay yazısının başvuru tarihine kadar alınmamış olması durumunda, başvuru yapılmış olmak koşulu ile en geç Bilimsel Değerlendirme Kurulu’nun toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar adaylık başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 7. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalı, ekinde imza alınması gereken belgelerin orijinalleriyle son başvuru tarihini geçmeyecek şekilde gönderilmelidir. Diğer belgelerin tümü başvuru sitesinde talep edilen formatta www.eczacibasitipodulleri.com sitesine yüklenmelidir.

TIP ÖĞRENCİLERİ PROJE ÖDÜLÜ

Tıp öğrencileri tarafından gerçekleştirilen başarılı bilimsel araştırma projelerinin yürütücülerine verilmektedir.

Başvuru Koşulları
 1. Adaylar, Türk vatandaşı olmalıdır.
 2. Proje yürütme grubunda yer alan tıp öğrencilerinin üç veya daha üst sınıfta (yarıyıl uygulamasında beşinci yarıyıl ve üstü) olmaları gerekmektedir.
 3. Projede yer alan danışman öğretim üye veya yardımcısı belgelenmelidir.
 4. Başvurulacak projelerin özellikle "Bulgular" ve "Sonuç" başlıklı bölümleri, çalışmanın tüm bulgularını ayrıntılı bir biçimde içermeli ve sonuç bölümü bu bulgulara dayanılarak düzenlenmelidir.
 5. Başvuruyu yapan öğrenci, projedeki kendi katkısını ayrıntılı bir biçimde açıklamalıdır.
 6. Başvurusu yapılan proje hakkında sorumlu öğretim üyesi tarafından hazırlanan bir takdim ve bilgilendirme yazısı sunulmalıdır.
 7. Başvuruyu yapan öğrenci, projenin başka bir proje ile eşleşmediğine dair bir taahhüt belgesi sunmalıdır.
 8. Hayvanlarla yapılan araştırmalarda, başvuruyu yapan öğrenci tarafından, doğrudan deneye katılıp katılmadığı, çalışmaya doğrudan katkı sağlamış ise, hayvan çalışmaları için gerekli sertifikalara sahip olup olmadıkları açıklanmalı ve belgelenmeli, yerel Hayvan Etiği Kurulu’ndan onay yazısı alınmalı, yazının aslı adaylık başvuru formuna ve dijital kopyası elektronik başvuru dosyasına eklenmelidir.
 9. Tıp Öğrencileri Proje Ödülü’nde çalışmanın yayımlanmış olması koşulu aranmaz.
 10. Birden fazla isimle yürütülen araştırmalarda, sadece proje yürütücüsü aday olabilir ve değer bulunması halinde ödül sadece kendisine verilir. Proje danışmanı ve çalışmada yer alan yardımcı araştırmacılar, proje yürütücüsünü ortak imzalarıyla beyan etmelidir.
 11. Tıp öğrencileri sadece bu ödül kategorisinde başvuru yapabilirler. Geçmişte Eczacıbaşı Tıp Öğrencileri Proje Ödülü kazananlar ikinci kez aday olamazlar.
Başvurularda Sunulacak Belgeler
 1. Projelerin değerlendirilmesinde bilimsel araştırma konusunun özgünlüğü, araştırma disiplini, araştırma etiğine uyum, literatür kullanma yetkinliği, deneysel beceri, araştırmayı plana uygun olarak yürütme, varılan sonucun sunumu, projenin ileri aşamalarıyla amaçlanan hedefleri belirleme ve diğer bilimsel ilkeler göz önüne alınır.
 2. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalı, ekinde imza alınması gereken belgelerin orijinalleriyle son başvuru tarihini geçmeyecek şekilde gönderilmelidir. Diğer belgelerin tümü başvuru sitesinde talep edilen formatta www.eczacibasitipodulleri.com sitesine yüklenmelidir.

TIP ONUR ÖDÜLÜ

Geleneksel Tıp Ödülleri’nden ayrı olarak, Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından doğrudan yapılan değerlendirmelerle, Türk hekimlerinin dünya tıp çevrelerinde elde ettikleri başarıları nedeniyle verilebilmektedir.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri

Tıp Bilim Ödülü - 40.000 TL

Tıp Teşvik Ödülü - 25.000 TL

Bilimsel Araştırma Destek Ödülü - 50.000 TL'ye kadar

Tıp Öğrencileri Proje Ödülü - 15.000 TL


Bilimsel Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Turgay Dalkara-Başkan

Prof. Dr. Murat Akova

Prof. Dr. Şermin Genç

Prof. Dr. Ahmet Gül

Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan

Prof. Dr. Hakan S. Orer

Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu


Adaylık için son başvuru tarihi

15 Şubat 2021


Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5

34394 Levent-İstanbul

Telefon: (0212) 350 85 57

Faks:      (0212) 350 86 60

 

X

Oturumunuz Sona Erdi

Oturum süreniz dolmuştur, bu sebeple girdilerinizin bir kısmı veya tamamı kaydedilmemiş olabilr.

Bu bildirimi kapattıktan sonra, sayfadan ayrılmadan önce bilgilerinizi kaybetmemek için girdilerinizin notunu almayı lütfen unutmayınız.